เลือกกิจกรรมชุมนุม 1/2565 (สำหรับนักเรียน รร. พอกพิทฯเท่านั้น)

เลือกกิจกรรมชุมนุม 1/2565 (สำหรับนักเรียน รร. พอกพิทฯเท่านั้น)

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่ตนเองสนใจที่สุด คนละ 1 ชุมนุม เท่านั้น ***ห้ามสมัครซ้ำหลายชุมนุม***