ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2564