รวมภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 12/04/65

รวมภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก